Thời gian

Cafe nhé !

Tra từ điển online


Tra theo từ điển:Sắp xếp dữ liệu

Liên kết Website

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Mến (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:16' 30-10-2009
  Dung lượng: 5.0 MB
  Số lượt tải: 616
  Số lượt thích: 0 người
  20/10/2009
  NGUYỄN MẾN
  1

  TRƯỜNG THCS LÊ THÁNH TÔNG
  MẶT PHẲNG NGHIÊNG.
  Tiết 15: Bài 14
  An Dân – Tuy An – Phú Yên.
  Gv: Nguyễn Mến
  20/10/2009
  NGUYỄN MẾN
  2
  Kiểm tra bài cũ
  Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20 kg từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực nào trong số các lực sau đây ?
  F < 20N C. 20N < F < 200N
  B. F = 20 N D. F = 200N
  D.
  2. Kể tên các loại máy cơ đơn giản ?
  Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc.
  20/10/2009
  NGUYỄN MẾN
  3
  Một số người quyết định bạt bớt bờ mương , dùng mặt phẳng nghiêng để kéo ống bêtông lên . Liệu làm như thế có dễ dàng hơn không ?
  Hình 14.1
  20/10/2009
  NGUYỄN MẾN
  4
  Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG

  1. Đặt vấn đề:

  Dùng tấm ván làm mặt phẳng nghiêng có thể làm giảm lực kéo vật lên hay không?
  Muốn làm giảm lực kéo vật thì phải tăng hay giảm độ nghiêng của tấm ván?
  2. Thí nghiệm:

  a) Chuẩn bị:

  Lực kế có giới hạn đo 3N
  Khối trụ kim loại có móc
  Mặt phẳng nghiêng
  Chép Bảng 14.1 vào vở
  20/10/2009
  NGUYỄN MẾN
  5
  Bảng 14.1. Kết quả thí nghiệm
  20/10/2009
  NGUYỄN MẾN
  6
  Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG

  1. Đặt vấn đề:

  2. Thí nghiệm:

  a) Chuẩn bị:


  b) Tiến hành đo:
  C1:

  20/10/2009
  NGUYỄN MẾN
  7
  1,5 N
  1
  2
  3
  Độ nghiêng lớn
  Độ nghiêng vừa
  Độ nghiêng nhỏ
  1 N
  0,75 N
  0,5 N
  20/10/2009
  NGUYỄN MẾN
  8
  Bảng 14.1. Kết quả thí nghiệm
  2
  1
  0,5
  0,75
  20/10/2009
  NGUYỄN MẾN
  9
  Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG

  1. Đặt vấn đề:

  2. Thí nghiệm:

  a) Chuẩn bị:


  b) Tiến hành đo:
  C1:


  C2:
  Trong thí nghiệm ở hình 14.2 em đã làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng bằng cách nào?
  20/10/2009
  NGUYỄN MẾN
  10
  Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG

  1. Đặt vấn đề:

  2. Thí nghiệm:

  a) Chuẩn bị:


  b) Tiến hành đo:
  C1:


  C2:
  - Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng
  - Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng

  3. Rút ra kết luận:
  20/10/2009
  NGUYỄN MẾN
  11
  Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG

  1. Đặt vấn đề:

  2. Thí nghiệm:

  a) Chuẩn bị:


  b) Tiến hành đo:
  C1:


  C2:
  - Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng
  - Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng

  3. Rút ra kết luận:
  Dựa vào bảng kết quả thí nghiệm trên để trả lời vấn đề đặt ra ở dầu bài.
  20/10/2009
  NGUYỄN MẾN
  12
  Bảng 14.1. Kết quả thí nghiệm
  2
  1
  0,5
  0,75
  20/10/2009
  NGUYỄN MẾN
  13
  Dùng tấm ván làm mặt phẳng nghiêng có thể làm giảm lực kéo vật lên hay không?
  Muốn làm giảm lực kéo vật thì phải tăng hay giảm độ nghiêng của tấm ván?
  Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật
  Mặt phẳng càng nghiêng ít, thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ.
  20/10/2009
  NGUYỄN MẾN
  14
  Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG

  1. Đặt vấn đề:

  2. Thí nghiệm:

  a) Chuẩn bị:


  b) Tiến hành đo:
  C1:


  C2:
  - Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng
  - Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng

  3. Rút ra kết luận:
  - Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật
  Mặt phẳng càng nghiêng ít, thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ.

  4. Vận dụng:

  C3:
  Nêu 2 thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng?
  20/10/2009
  NGUYỄN MẾN
  15
  20/10/2009
  NGUYỄN MẾN
  16
  Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG

  1. Đặt vấn đề:

  2. Thí nghiệm:

  a) Chuẩn bị:


  b) Tiến hành đo:
  C1:


  C2:
  - Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng
  - Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng

  3. Rút ra kết luận:
  - Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật
  Mặt phẳng càng nghiêng ít, thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ.

  4. Vận dụng:

  C3:

  C4:
  Tại sao đi lên dốc càng thoai thoải ,càng dễ hơn?
  20/10/2009
  NGUYỄN MẾN
  17
  Đẩy xe lên theo MPN cần lực F = ? so với trọng lượng P của xe?
  Xách xe lên bậc cầu thang cần lực F = ? so với trọng lượng P của xe?
  20/10/2009
  NGUYỄN MẾN
  18
  20/10/2009
  NGUYỄN MẾN
  19
  Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG

  1. Đặt vấn đề:

  2. Thí nghiệm:

  a) Chuẩn bị:


  b) Tiến hành đo:
  C1:


  C2:
  - Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng
  - Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng

  3. Rút ra kết luận:
  - Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật
  Mặt phẳng càng nghiêng ít, thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ.

  4. Vận dụng:

  C3:

  C4:
  Dốc càng thoai thoải tức là độ nghiêng càng ít thì lực nâng người khi đi càng nhỏ (tức là càng dễ đi)
  20/10/2009
  NGUYỄN MẾN
  20
  Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG

  1. Đặt vấn đề:

  2. Thí nghiệm:

  a) Chuẩn bị:


  b) Tiến hành đo:
  C1:


  C2:
  - Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng
  - Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng

  3. Rút ra kết luận:
  - Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật
  Mặt phẳng càng nghiêng ít, thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ.

  4. Vận dụng:

  C3:

  C4:
  Dốc càng thoai thoải tức là độ nghiêng càng ít thì lực nâng người khi đi càng nhỏ (tức là càng dễ đi)

  C5:
  20/10/2009
  NGUYỄN MẾN
  21
  Ở hình 14.3 Chú Bình đã dùng một lực 500N để đưa một thùng phuy nặng 2000N từ mặt đất lên xe ô tô .Nếu xử dụng một tấm ván dài hơn thì chú Bình nên dùng lực nào có lợi hơn trong các lực sau đây?
  F = 2000N; c)F < 500N
  F > 500N; d) F = 500N
  20/10/2009
  NGUYỄN MẾN
  22
  Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG

  1. Đặt vấn đề:

  2. Thí nghiệm:

  a) Chuẩn bị:


  b) Tiến hành đo:
  C1:


  C2:
  - Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng
  - Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng

  3. Rút ra kết luận:
  - Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật
  Mặt phẳng càng nghiêng ít, thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ.

  4. Vận dụng:

  C3:

  C4:
  Dốc càng thoai thoải tức là độ nghiêng càng ít thì lực nâng người khi đi càng nhỏ (tức là càng dễ đi)

  C5:
  Câu c ) F < 500 N ,vì khi dùng tấm ván dài hơn thì độ nghiêng của tấm ván sẽ giảm.
  20/10/2009
  NGUYỄN MẾN
  23
  Tóm lại:
  Lực kéo vật trên MPN càng nhỏ nếu:
  + Kê một đầu mặt phẳng nghiêng càng thấp (có độ nghiêng ít).
  + Dùng MPN có độ dài càng lớn.
  + Tăng chiều dài MPN đồng thời giảm độ cao kê MPN.
  20/10/2009
  NGUYỄN MẾN
  24
  Hướng dẫn về nhà:
  Học thuộc phần ghi nhớ.( trang 46 ).
  Làm bài tập: 14.1; 14.2; 14.3 và 14.4 trang 18,19 SBT.
  1. Bài vừa học
  2. Bài sắp học:
  Tiết 16: ÔN TẬP HỌC KỲ I.
  Trả lời các câu hỏi ôn tập ở trang 53 SGK .
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Logo liên kết !
  Thư viện của Ngô Tấn Lợi
  Bình Định FFC Diễn đàn Tây Sơn Đất võ Quy Nhơn Online