Thời gian

Cafe nhé !

Tra từ điển online


Tra theo từ điển:Sắp xếp dữ liệu

Liên kết Website

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Cách mạng tháng mười Nga 1917.

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thân (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:52' 07-12-2011
  Dung lượng: 4.9 MB
  Số lượt tải: 13
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 9
  CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA
  VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ
  CÁCH MẠNG(1917-1921)
  I/ CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917.
  1/ TÌNH HÌNH NƯỚC NGA TRƯỚC CÁCH MẠNG.
  ? TÌNH HÌNH SAU CÁCH MẠNG 1905- 1907.
  - Nước quân chủ chuyên chế (Nicolai II)
  - Chủ nghĩa tư bản Nga bị phong kiến kìm hãm.
  -1914 , Nga tham gia chiến tranh đế quốc
  I/ CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917.
  1/ TÌNH HÌNH NƯỚC NGA TRƯỚC CÁCH MẠNG.
  ? TÌNH HÌNH SAU CÁCH MẠNG 1905- 1907.
  - Nước quân chủ chuyên chế (Nicolai II)
  - Chủ nghĩa tư bản Nga bị phong kiến kìm hãm.
  -1914 , Nga tham gia chiến tranh đế quốc
  ? TÌNH HÌNH KHI THAM GIA THẾ CHIẾN
  -Kinh tế :
  + suy sụp
  + nạn đói xảy ra .
  -Quân sự :
  Thua trận liên tục
  -Phong trào đấu tranh:
  phản đối chiến tranh,
  đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng
  Tù binh Nga sau trận đánh ở
  Đông Nga,1915
  ? TÌNH HÌNH KHI THAM GIA THẾ CHIẾN
  -Kinh tế :
  + suy sụp
  + nạn đói xảy ra .
  -Quân sự :
  Thua trận liên tục
  -Phong trào đấu tranh:
  phản đối chiến tranh,
  đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng
  ? NHẬN XÉT :
  các tầng lớp nhân dân : công nhân, nông dân, 100 dân tộc hết sức khốn khổ.
  Mâu thuẫn xã hội thêm gay gắt .
  Tình thế cách mạng xuất hiện
  2/ TỪ CÁCN MẠNG THÁNG HAI ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI.
  ? CÁCH MẠNG THÁNG HAI.
  Diễn biến và kết quả của cách mạng tháng 2/1917 ?
  Tháng 2-1917(theo lịch Nga), cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ ở Nga . Sự kiện mở đầu là cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Thủ đô Petrograt .
  Phong trào nhanh chóng lan rộng toàn thành phố và chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang . Quân khởi nghĩa chiếm các công sở , bắt giam các bộ trưởng và tướng tá của Nga hoàng .Chế độ quân chủ chuyên chế sụp đổ.
  March 1917 - 01 Jan 1917
  BÃI CÔNG Ở PÊTƠRÔGRAT- 2.1917
  CÔNG NHÂN DỰNG CHIẾN LŨY KHỞI NGHĨA VŨ TRANG Ở PÊTƠRÔGRAT - 2.1917
  Tháng 2-1917(theo lịch Nga), cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ ở Nga . Sự kiện mở đầu là cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Thủ đô Petrograt .
  Phong trào nhanh chóng lan rộng toàn thành phố và chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang . Quân khởi nghĩa chiếm các công sở , bắt giam các bộ trưởng và tướng tá của Nga hoàng .Chế độ quân chủ chuyên chế sụp đổ.
  Tin thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ở Thủ đô đã lan nhanh khắp trong nước .Chỉ trong vòng 8 ngày ,trên phạm vi cả nước, quần chúng nhân dân đã vùng dậy lật đổ chế độ
  cũ , bầu ra các xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính. Giai cấp tư sản thành lập Chính phủ lâm thời. Nước Nga trở thành nước Cộng hòa .
  ?TÌNH HÌNH GIỮA HAI CUỘC CÁCH MẠNG
  - Xuất hiện tình trạng hai chính quyền song song tồn tại:
  Chính phủ lâm thời
  của tư sản
  Xô Viết đại biểu
  công nhân, binh lính.
  CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
  - 4/1917, Lê nin về nước ? đọc Luận cương tháng 4
  V. I. Lenin makes a speech at the Tavrichesky Palace.
  Petrograd

  Petrograt ,ngày 4/7/1917
  Lenin 1916
  Lenin 7/1917
  - Đầu tháng 10/1917, không khí cách mạng bao trùm nước Nga
  Alexander Kerensky (mặc quân phục trắng)
  - 7/10/1917,Lenin rời Phần Lan về nước,
  trực tiếp chỉ đạo cách mạng
  ? CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI.
  + Diễn biến :
  -Pê-tơ-rô-grát :
  * Khởi nghĩa bắt đầu 24/10/1917,
  chiếm
  các vị trí then chốt trong thành phố
  The Women`s Battalion was among the defenders when the Communists assaulted the Winter Palace in Petrograd in October 1917.
  * Đêm 25/10/1917 ,
  quân khởi nghĩa chiếm Cung
  điện MùaĐông
  .. Chính phủ lâm thời tư sản bị bắt
  Thủy binh trú quân trong cung điện Mùa Đông , Petrograd,
  Thu 1917.


  * Mát-xcơ-va : khởi nghĩa thắng lợi tháng 12/1917.
  *Đầu năm 1918 , cách mạng thắng lợi hoàn toàn trên nước Nga .
  + Ý nghĩa :

  * Nước Nga :
  Mở ra 1 kỷ nguyên mới : giai cấp công nhân, nhân dân lao động được giải phóng ,làm chủ đất nước .


  * Thế giới :

  @ Làm thay đổi cục diện thế giới .
  @ Coå vuõ vaø ñeå laïi nhöõng baøi hoïc quyù giaù cho
  phong traøo caùch maïng theá giôùi.

  II/ CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ
  CHÍNH QUYỀN XÔ VIẾT.
  1/ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN XÔ VIẾT.
  a. Sự thành lập chính quyền Xô viết :
  + Đêm 25-10-1917, Đại hội Xô viết toàn Nga lần 2 khai mạc,
  tuyên bố thành lập Chính quyền

  Xô viết
  + Nhiệm vụ :
  Đập tan nhà nước cũ
  Xây dựng nhà nước mới của
  người lao động
  b. Hoạt động của chính quyền Xô viết
  + Ban hành 2 sắc lệnh :
  - Sắc lệnh hòa bình
  - Sắc lệnh ruộng đất.
  + Biện pháp thủ tiêu tàn tích phong kiến:
  xóa bỏ đặc quyền GH .
  xóa bỏ sự phân biệt đẳng cấp .
  thực hiện nam nữ bình quyền .
  dân tộc bình đẳng, có quyền tự quyết.
  + Bộ máy nhà nước :
  ương, Xô viết các địa phương.
  thành lập các cơ quan trung
  + Quân sự :
  thành lập hồng quân công nông.
  + Kinh tế :
  Nhà nước
  tiến hành quốc hữu hóa nhà máy, xí nghiệp
  thành lập Hội đồng kinh tế quốc dân.
  2/ BAÛO VEÄ CHÍNH QUYEÀN XOÂ VIEÁT.
  a.Nguyên nhân cuộc chiến chống thù trong giặc ngoài
  * Cuối 1918, quân đội 14 nước cấu kết với lực lượng phản cách mạng tấn công nước Nga Xô viết.
  * Nhân dân Xô viết tiến hành cuộc chiến chống
  thù trong, giặc ngoài 1918-1920)
  b. Chính sách cộng sản thời chiến :
  # Nội dung :
  - Kiểm soát công nghiệp .
  - Trưng thu lương thực thừa của nông dân .
  - Thi hành chính sách lao động cưởng bức .
  # Mục đích :
  Huy động tối đa mọi nguồn
  nhân lực, vật lực phục vụ cho cuộc chiến chống
  thù trong, giặc ngoài .
  c. Kết quả :
  - Cuối 1920, chiến sự chấm dứt.
  - Nhà nước Xô viết được bảo vệ và giữ vững.
  The photo above shows people gathering in a square to barter goods in the cold
  of January 1922.
   
  Gửi ý kiến

  Logo liên kết !
  Thư viện của Ngô Tấn Lợi
  Bình Định FFC Diễn đàn Tây Sơn Đất võ Quy Nhơn Online